Dizajnujeme
cestu zákazníka

Zákaznícky Pixel™ je služba, ktorá sprevádza podnikateľov dizajnovaním cesty zákazníka. Jej prínos spočíva v tom, že vytvára ucelený obraz o nákupnom správaní a hodnotovej inovácii. Výsledkom je biznis model nákupnej cesty. Rozoberieme nákupné správanie na fázy a procesy. Nájdeme vylepšenia a hodnotovú inováciu. Poskladáme biznis model vašej nákupnej cesty.

Prehrať video

Čo pre vás znamená spokojný zákazník?

poďme sa porozprávať o možnostiach zdokonalenia nákupnej cesty vášho zákazníka a vytvoriť biznis model

Nová epizóda každú stredu.

Placeholder Image